PGS opslag is aan strenge regels onderhevig. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten de regels van PGS 15 richtlijnen in acht worden genomen. Afhankelijk van het gevaar van de stoffen en de hoeveelheid die er opgeslagen moeten worden, zijn er voorschriften voor een opslagvoorziening. Deze voorschriften omschrijven waaraan vloeren, brandpreventie, noodprocedures, ventilatie, veiligheidssignaleringen en productopvang moeten voldoen. Wanneer de opslagvoorziening groter is dan 10.000 kg moeten en extra voorzieningen worden getroffen.

zwenkbare_barriere

De voorschriften
Voor de opslag van de gevaarlijke stoffen heeft men zeer strenge checklijsten die punt voor punt moeten worden nagekeken. Met de PGS 15 checklist krijgt men een algemeen inzicht op het gebied waaraan men zich dient te houden. Er gelden tegenwoordig steeds strengere regels omdat men weet wat de gevaren kunnen zijn. Een fabrikant, importeur of leverancier van gevaarlijke stoffen zijn verplicht tot het leveren van een veiligheidsinformatieblad, aan iedereen die beroepsmatige handelingen met het product verricht. Zo’n informatieblad geeft informatie over de aan een stof verbonden gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Ook wordt aangegeven wat de gevaren zijn voor het milieu en de wijze waarop de gevaren kunnen worden voorkomen, of tot een minimum worden beperkt. Voor de opslag van de gevaarlijke stoffen moet men zich houden aan de regels. Doet men dat niet, kan men rekenen op een zware boete.